Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

Generalforsamling 2005

DARK tirsdag d. 15. februar 2005

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Forelæggelse af indkomne logoforslag samt valg af nyt logo til DARK.
10. Overrækkelse af pokaler til championatvinderne 2004.
11. Eventuelt .

1. Valg af dirigent

Kamilla Kuld valgtes enstemmigt til dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning

Katja Jønsson aflagde bestyrelsens beretning. Især årets mange aktiviteter og flotte resultater blev fremhævet. Der var en stor tak til alle hjælpere og sponsorer m.v.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Zalina Schram gennemgik regnskabet, der herefter blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Det var på sidste generalforsamling blevet besluttet, at kontingentet for 2005 skulle hæves til 275,- kr. Dette var ikke blevet gennemført, men er fortsat 250 kr. Bestyrelsen indstillede derfor til at kontingentet for 2005 fortsat er 250 kr. og for 2006 hæves til 275 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde en række ændringsforslag, der alle blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen havde foreslået Maria Holm, Joan Saxskiold-Nørup og Laila Asmussen. Endvidere stillede Carina Nielsen op. Alle blev valgt og vil fremover være en del af bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Kamilla Kuld stillede op som suppleant og blev valgt.

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Katja Jønsson stillede op og blev valgt som revisor, og Anette Gormsen blev valgt som suppleant.

9. Forelæggelse af indkomne logoforslag samt valg af nyt logo til DARK

Der blev afholdt afstemning mellem de 6 indkomne forslag og forslag nummer 4 blev valgt. Indsender af forslaget – Dorte Hansen og Merete Breilev blev præmieret med et gavekort.

10. Overrækkelse af pokaler til championatvinderne 2004
Merete overrakte vandrepokaler og plaketter til Championatvinderne som var:

Christine Schøller Larsen i pony spring med 93 point

Camilla Breilev i pony dressur med 70 point

Birgitte Dalsager i hest spring med 21 point

Louise Rasmussen i hest dressur med 61 point. Louise Rasmussen havde desværre ikke mulighed for at deltage i overrækningen.

11. Eventuelt
Merete sagde tak til Katja Jønsson og Dorte Hansen for det store arbejde, de havde lagt i bestyrelsen.

Der blev spurgt til et nyt møde i juniorudvalget. Der blev opfordret til juniorerne finder en mødedato. Dorte Hansen vil deltage.

Referent: Pia Schøller Larsen


Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!