Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

Bestyrelses- og udvalgsopgaver

Formanden:
Tegner klubben udadtil.
Indkalder til bestyrelsesmøder.
Deltager i videst muligt omfang i distriktets møder samt efter behov i møder med DRF.
Fører klubbens medlemskartotek og den korrespondance med klubbens medlemmer, som følge af ind- og udmeldelser.
Sender kontingentopkrævninger ud til medlemmer.

Næstformanden:
Er stedfortræder ved formandens fravær - fx bestyrelsesmøder.

Sekretæren:
Fører klubbens officielle korrespondance og forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder.
Ansvar for klubbens arkiv.

Kassereren:
Fører klubbens hovedregnskab, med hvilket bestyrelsen fører løbende kontrol.
Indberetter medlemstal til DRF samt til kommunen.

Stævne-/sportsudvalg (pt. bestyrelsen):
Planlægning af klubbens stævneaktiviteter med hensyn til udarbejdelse af propositioner, fastlæggelse af klasser, tidsplan for anmeldelsestidspunkt, stævneprogram, sponsorer, klargøring ogm.m.
Tilrettelæggelse af klubaftener, kurser m.v. jf. klubbens årsplan.

Juniorudvalg (pt. desværre ikke aktivt):
Planlægning af opvisninger eller lign. ved klubbens arrangementer såsom juleafslutning.
Afholdelse af specielle junioraftener.
Udflugter til stævner og andre udenbysaktiviteter.

Sponsorudvalg:
Sørger for at skaffe sponsorer til klubben.


Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!